میرمعصوم سهرابى در آستانه برگزارى دیدار حساس تیمش برابر مدافع عنوان قهرمانى با تأکید بر ضرورت حضور و حمایت همه جانبه هواداران و تماشاگران فوتبال تبریز در دیدار امروز افزود: مطمئنیم که هواداران نجیب و فهیم ماشین سازى امروز تیمشان را تنها نخواهند گذاشت و با حمایت و تشویق خود ، سبزپوشان را در راه کسب سه امتیاز این بازى حساس و آغاز روند صعودى تیم به سمت رتبه هاى بالاتر یارى خواهند کرد.

مدیر عامل باشگاه فرهنگى ورزشى ماشین سازى شهردارى تبریز هواداران این تیم را سرمایه هاى گرانقدر و بى نظیز سبزپوشان در طول تاریخ باشگاه دانست و تصریح کرد: بدون حمایت و حضور هواداران ، ماشین سازى توان واقعى خود را نمى تواند بروز دهد و من از همه هواداران مى خواهم تیمشان را تنها نگذارند.

سهرابى در خاتمه ابراز امیدوارى کرد ماشین سازى تبریز با ارائه نمایشى دیدنى و تماشاگرپسند ، ضمن کسب سه امتیاز این بازى ، پاسخ حمایت ها و همراهى صادقانه هواداران ماشین سازى و فوتبالدوستان تبریزى را بدهد.