عیادت حاج فریدون اصفهانیان وجناب آقای ناصر نوروزی از حسین ملکی داور مسابقه شاهین ابهر وشهرداری زنجان که متاسفانه توسط بازیکنان شاهین ابهر مورد ضرب وشتم قرار گرفت.

باید قوانین سختگیرانه تری وضع شود تا کسی جرات همچین کاراهایی را نداشته باشد.