حراست فدراسیون فوتبال طی دو جلسه حضوری از فردی به نام«خ» که با برخی مربیان ایرانی برای پیستن به باشگاه برایتون انگلیس مذاکره کرده بود درباره این موضوع سوالاتی را پرسید.

فرد مورد نظر در این جلسات تمام موارد صورت گرفته را بر زبان آورده و در نهایت مشخص شده که مذاکرات این فرد با مربیان ایرانی به این جهت بوده تا به آنها نزدیک شود و باب دوستی را باز کند اما هیچکدام از مربیان مطلبی دال بر اینکه این فرد از آنها خواسته مالی داشته باشد مطرح نکرده اند.

این پرونده همچنان از سوی حراست فدراسیون فوتبال دنبال می شود.