اخراج بازیکن فجرسپاسی در بازی مقابل ملوان تبعاتی به همراه داشت.

 علی غلامرضاپور که در دقیقه 30 دیدار تیمش مقابل ملوان انزلی با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد،در داخل رختکن فجر به شیشه های رختکن آسیب رساند.

این موضوع باعث جراحت دست غلامرضاپور  خونریزی او شد که نیروهای امدادی و مربیان فجر به سوی رختکن رفتند و در نهایت این بازیکن راهی بیمارستان شد.