خسرو حیدری بی تردید آماده ترین بازیکن این فصل استقلال است که تقریبا تمام حمله های این تیم از سمت او آغاز می شود اما او هم مثل خیلی از بازیکنان آماده این روزهای فوتبال ایران اسیر جوانگرایی کی روش شده است و دو سه اردویی است که دیگر به تیم ملی دعوت نمی شود.

به نظر می رسد با این شرایط خسرو حیدری هم باید مثل مهدی رحمتی از این به بعد تنها به موفقیت استقلال فکر کند و در سال های آخر فوتبالش به فکر موفقیت این تیم باشد چراکه در شرایط موجود که کی روش بازیکنان جوان را به تیم ملی دعوت می کند، بعید است این بازیکن دیگر جایی در لیست این تیم داشته باشد.