حسین حسینی در بازگشت به انزلی درباره حضور دوباره در این شهر گفت: از اینکه در انزلی هستم بسیار خوشحالم و امیدوارم فردا تماشاگران یک بازی خوب را تماشا کنند. باید از مردم و هواداران انزلی تشکر کنم که در دو سال گذشته زحمات زیادی برای من کشیدند.

دروازه بان آبی پوشان در پایان تصرح کرد: در ملوان به همه چیز رسیدم و تنها حسرت من این است که نتوانستم در سه بازی آخر حضور داشته باشم.