حسن یزدانی دارنده مدال طلای وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد المپیک ریو با حضوردرکپورچال بابل اجازه نداد غیبت پرسپولیسی های بی معرفت خیلی احساس شود.

 

البته خانواده هادی نوروزی نیزبا تقدیم یک کاپ اخلاق ازاین پهلوان جوان جویباری تقدیرو تشکرکردند. همچنین خانواده کاپیتان فقید پرسپولیس کاپ 24 ابدی را برای مهدی رحمتی درنظرگرفته بودند که درغیاب این دروازه بان آن را به علی امیری یکی ازمدیران خونه به خونه تحویل دادند تا به دست کاپیتان استقلال تهران برساند.

 

متأسفانه پنج شنبه گذشته خانواده، همسرو فرزندان هادی نوروزی هرچقدرچشم انتظارماندند خبری ازبازیکنان ملی پوش و غیرملی پوش پرسپولیس نشد که نشد، شاید هم این بی تفاوتی نسبت به مراسم کاپیتان فقید و با اخلاق بوده که آنها در آن بازی گرفتار قشقایی ها شدند.