استقلال دچار یک افت زمانی شده است. همانند پیکره‌ای است که همه اجزای آن ظاهراً سالمند ولی از درون دچار هزار و یک مریضی است و اتفاقاً این امراض همزمان با هم و یکی یکی در حال سرباز کردن است.

تصور کنید که هر کدام از ما به یکباره در اوج سلامت با یک سرماخوردگی جزئی چنان از پا می‌افتیم که تا زمان برخواستن از بستر بیماری ده‌ها بیماری و مریضی دیگر هم سراغمان می‌آید.

دقت کرده‌اید چرا اینگونه می‌شویم؟‌ به خاطر اینکه ما به مشکلات کوچک و جزئی و بیماری های جزئی توجه نمی‌کنیم . اگر دندان درد می‌گیریم با چند تا چرک خشک کن و مسکن به طور ظاهری و موقت آن را رد می‌کنیم. اگر زخمی بر یک نقطه از بدن می‌نشیند یک چسب زخم و بعضی وقت ها هم بدون چسب زخم آن را رد می‌کنیم غافل از اینکه اینها همه روی هم قرار می‌گیرند و با یک سرماخوردگی کوچک تمامی آن امراض با هم ما را از پا می‌‌اندازند.

حالا قضیه استقلال همین است. استقلال آنقدر طی چند فصل اخیر مشکلاتی داشت و هر مشکلی که به سراغ آبی ها می‌آمد مدیریت یا کادر فنی با یک مسکن سعی در برطرف کردن آن داشتند. یک دربی برده را 3 بر 2 باختند آن را معجزه قرن نامیدند . دربی قبلی را در بدترین وضعیت ممکن 4 بر 2 باختند و گفتیم که مشکلات استقلال فقط دربی نیست اما آقایان و افراد کوچ در استقلال همه را دشمنان خودو دشمنان قسم‌خورده خود و مردم می‌دانستند، آکادمی استقلال گندش در آمد و بوی تعفن آن همه جا را گرفت باز دوستان گفتند اینها با استقلال مشکل دارند، مشکل استقلال مشکلات اینچنینی بود بعد دوستان برای رو کم کنی پرسپولیس آمدند در فصل نقل و انتقالات بازیکنانی که پرسپولیس مدنظرش بود در بین راه رأی ایشان را زدند به خیال اینکه پرسپولیس را تضعیف کنند غافل از اینکه مشکلات استقلال تلمبار شده و روی هم قرار گرفته و هر لحظه ممکن است دهن باز کند.

گفتیم علی منصوریان را وارد یک ورطه بی‌حساب و کتاب نکنید، او را بیش از حد معمول بزرگ نکنید تا آرام آرام جا بیفتد و از محبوبیت او برای فرار استقلال از مهلکه استفاده کنید ولی باز هم محکوم به حسادت کردند همه منتقدان را ...

امروز استقلال می‌تواند با پشت سرگذاشتن دوران نقاهت کمر راست کند ولی مصاحبه وزیر ورزش و جواب افشارزاده و ورود مدیرعامل فعلی بار دیگر استقلال را وارد یک ورطه دیگر می‌کند.

لطفا این بچه نازنین را زمین بگذارید تا او ساکت شود وگرنه تا زمانی که بغل شما باشد همچنان می‌ترسد و می‌گرید .

فرصت مغتنمی گیر استقلال آمده تا از پایین جدول بکند و رو به بالا حرکت کند اگر شما و برخی از دایه‌های مهربانتر از مادر بگذارند.