سید حسین حسینی در پایان تمرین امروز متوجه شد که منصوریان قرار است در بازی با ملوان نوین انزلی از مهدی رحمتی در درون دروازه بازی بگیرد و به همین دلیل از این موضوع حسابی دلخور بود.

  او حتی به حمید بابازاده مربی دروازه‌بان های استقلال هم گله کرد و او هم به این دروازه‌بان جوان حق داد که ناراحت باشد.   با این شرایط به نظر می‌رسد حسینی در نیم فصل از استقلال جدا می‌شود چرا که او انتظار داشت حداقل در جام حذفی فرصت بازی کردن پیدا کند.