طبق برنامه و هماهنگی های صورت گرفته قرار بود که جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به منظور بررسی شرایط باشگاه روز گذشته در این باشگاه برگزار شود اما این جلسه با یک روز تاخیر امروز دوشنبه عصر در محل این باشگاه برگزار خواهد شد.

جعفر کاشانی رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس، با تایید مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: روز گذشته قرار بود که جلسه برگزار شود اما من به دلیل مشکلات شخصی و پیگیری برخی کارها روز گذشته نتوانستم در این جلسه حاضر شوم و به همین خاطر جلسه به امروز عصر موکول شد.