مهمترین انتقاد باشگاه ها و مربیان فوتبال ایران این روزها از کارلوس کی‌روش به خاطر تعطیلی های زیاد لیگ با برنامه این مربی است. در واقع تعطیلی هایی که به درخواست کی روش در لیگ انجام شده امروز عامل انتقادها از این مربی پرتغالی است و فشار زیادی به او وارد می آورد اما به نظر می رسد این انتقادها هم چندان مستند و حساب شده و دقیق نیست و جواب های کاملا قانع کننده ای برای آن وجود دارد.

باشگاه ها تعطیلات را پذیرفته بودند

سندی وجود دارد که همه ۱۶ مدیر باشگاه فوتبال ایران آن را امضا کرده‌اند. طبق این سند ۱۶ باشگاه برنامه تعطیلات درخواستی کی روش را امضا و آن را پذیرفته اند!

آنچه امروز به عنوان اعتراض به تعطیلی لیگ از سوی برخی باشگاه ها و مربیان دیده می شود با استناد به آن امضا ها نوعی دبه درآوردن محسوب می شود و نشان از آن دارد که مدیران و مربیان لیگ ایران برنامه ریزی برای آینده را جدی نمی گیرند و نمی توانند برای سال آینده باشگاهشان برنامه ریزی کنند و سندهایی که امضا می کنند از دید خودشان هم چندان معتبر نیست و ممکن است سال آینده به چیزی که خودشان امضا کرده اند اعتراض کنند. این وقتی بیشتر مهم می شود که ببینیم تقریبا همه مربیان سال گذشته امسال در لیگ حضور دارند و مربی هستند و نمی توان  گفت آن امضاها با مدیرانی به غیر از این مربیان امضا شده اند.

تعطیلات در کشورهای رقیب

برنامه تعطیلی های امارات این است: دو هفته لیگ، سپس تعطیلی بیست روزه، دوباره چهار هفته بازی در لیگ و بیست روز تعطیلی در لیگ.برنامه قطر درست شبیه به امارات است با این تفاوت که تعطیلی های آخر برای مسابقات تیم ملی ۱۴ روز است.

برنامه چین هم چنین است: پس از برگزاری مسابقه هفته ۲۶، ۱۹ روز لیگ چین برای تیم ملی این کشور تعطیل است و در ۳۰ اکتبر هم کلا لیگ تمام شده و تیم ملی را به مربی آن می دهند.

برنامه ژاپن و کره هم به شدت شبیه به هم و شبیه به چین است به گونه ای که کره هفته ۳۳ را در روز دوم اکتبر یعنی یازدهم مهر انجام می دهد و بعد لیگ کلا تمام می شود و بازیکنان در خدمت مربی تیم ملی هستند. ژاپنی ها هم پس از دو هفته بازی در لیگ بیست روز تعطیل اند و سپس سه هفته پایانی را فشرده برگزار می کنند و در نهایت لیگ تمام شده و بازیکنان را به مربی تیم ملی می دهند!

باید به تیم ملی کمک کرد

در واقع همه رقبای ما در آسیا می کوشند که بازیکنان را بیشتر در خدمت مربیان بزرگ ملی خود قرار دهند اما اینجا ما اعتماد به نفس بسیار زیادی داریم و در حالی که هیچ کدام از مربیان ما طی بیست سال اخیر نتوانسته اند حتی یک جام آسیایی در باشگاه هایشان بیاورند مدعی اند که کارشان در لیگ می تواند بهتر به تیم ملی ایران کمک کند!

قیاس تعطیلات ما با تعطیلات لیگ چین، امارات، قطر، ژاپن و کره و شباهت آن ها از این جهت پر مغزتر می شود که به یاد آوریم همه این کشورها لیگ‌شان روی چمن های صاف انجام می شود و امثال لیپی مربیانشان هستند و قهرمان های سال های اخیر آسیا هستند.

با این وجود به مربی تیم ملی احترام می گذارند و به جای غرولند کردن به تیم کشورشان کمک می کنند و سعی می کنند از ایران هم بیشتر بازیکنان را در اختیار تیم ملی قرار دهند آن هم در حالی که فاصله افتخارهای مربیان باشگاهی شان با مربیان تیم ملی  آن کشورها به اندازه فاصله اکثر مربیان لیگ برتر با کی روش نیست.

نویسنده: "محمد سررشته داری"

مهمترین انتقاد باشگاه ها و مربیان فوتبال ایران این روزها از کارلوس کی‌روش به خاطر تعطیلی های زیاد لیگ با برنامه این مربی است. در واقع تعطیلی هایی که به درخواست کی روش در لیگ انجام شده امروز عامل انتقادها از این مربی پرتغالی است و فشار زیادی به او وارد می آورد اما به نظر می رسد این انتقادها هم چندان مستند و حساب شده و دقیق نیست و جواب های کاملا قانع کننده ای برای آن وجود دارد.

باشگاه ها تعطیلات را پذیرفته بودند

سندی وجود دارد که همه ۱۶ مدیر باشگاه فوتبال ایران آن را امضا کرده‌اند. طبق این سند ۱۶ باشگاه برنامه تعطیلات درخواستی کی روش را امضا و آن را پذیرفته اند!

آنچه امروز به عنوان اعتراض به تعطیلی لیگ از سوی برخی باشگاه ها و مربیان دیده می شود با استناد به آن امضا ها نوعی دبه درآوردن محسوب می شود و نشان از آن دارد که مدیران و مربیان لیگ ایران برنامه ریزی برای آینده را جدی نمی گیرند و نمی توانند برای سال آینده باشگاهشان برنامه ریزی کنند و سندهایی که امضا می کنند از دید خودشان هم چندان معتبر نیست و ممکن است سال آینده به چیزی که خودشان امضا کرده اند اعتراض کنند. این وقتی بیشتر مهم می شود که ببینیم تقریبا همه مربیان سال گذشته امسال در لیگ حضور دارند و مربی هستند و نمی توان  گفت آن امضاها با مدیرانی به غیر از این مربیان امضا شده اند.

تعطیلات در کشورهای رقیب

برنامه تعطیلی های امارات این است: دو هفته لیگ، سپس تعطیلی بیست روزه، دوباره چهار هفته بازی در لیگ و بیست روز تعطیلی در لیگ.برنامه قطر درست شبیه به امارات است با این تفاوت که تعطیلی های آخر برای مسابقات تیم ملی ۱۴ روز است.

برنامه چین هم چنین است: پس از برگزاری مسابقه هفته ۲۶، ۱۹ روز لیگ چین برای تیم ملی این کشور تعطیل است و در ۳۰ اکتبر هم کلا لیگ تمام شده و تیم ملی را به مربی آن می دهند.

برنامه ژاپن و کره هم به شدت شبیه به هم و شبیه به چین است به گونه ای که کره هفته ۳۳ را در روز دوم اکتبر یعنی یازدهم مهر انجام می دهد و بعد لیگ کلا تمام می شود و بازیکنان در خدمت مربی تیم ملی هستند. ژاپنی ها هم پس از دو هفته بازی در لیگ بیست روز تعطیل اند و سپس سه هفته پایانی را فشرده برگزار می کنند و در نهایت لیگ تمام شده و بازیکنان را به مربی تیم ملی می دهند!

باید به تیم ملی کمک کرد

در واقع همه رقبای ما در آسیا می کوشند که بازیکنان را بیشتر در خدمت مربیان بزرگ ملی خود قرار دهند اما اینجا ما اعتماد به نفس بسیار زیادی داریم و در حالی که هیچ کدام از مربیان ما طی بیست سال اخیر نتوانسته اند حتی یک جام آسیایی در باشگاه هایشان بیاورند مدعی اند که کارشان در لیگ می تواند بهتر به تیم ملی ایران کمک کند!

قیاس تعطیلات ما با تعطیلات لیگ چین، امارات، قطر، ژاپن و کره و شباهت آن ها از این جهت پر مغزتر می شود که به یاد آوریم همه این کشورها لیگ‌شان روی چمن های صاف انجام می شود و امثال لیپی مربیانشان هستند و قهرمان های سال های اخیر آسیا هستند.

با این وجود به مربی تیم ملی احترام می گذارند و به جای غرولند کردن به تیم کشورشان کمک می کنند و سعی می کنند از ایران هم بیشتر بازیکنان را در اختیار تیم ملی قرار دهند آن هم در حالی که فاصله افتخارهای مربیان باشگاهی شان با مربیان تیم ملی  آن کشورها به اندازه فاصله اکثر مربیان لیگ برتر با کی روش نیست.

نویسنده: "محمد سررشته داری"