با توجه به اینکه تمرین امروز آبی‌پوشان استقلال به اواخر خود رسیده بود، هرایر مگویان در برخورد با یکی از بازیکنان استقلال از ناحیه سر آسیب دید و روی زمین افتاد.

بعد از پاره شدن ابروی هرایر مگویان در جریان تمرین امروز تیم استقلال صورت او به صورت موقت بانداژ شد و سپس به تشخیص دکتر ستوده مدافع ارمنستانی استقلال به بیمارستان منتقل شد تا مورد معاینه دقیق تر قرار بگیرد.

در نهایت پزشکان در بیمارستان شکاف ابروی مدافع آبی ها با انجام بخیه بهبود بخشیدند و در حال حاضر این بازیکن مشکلی ندارد.

دستیاران علیرضا منصوریان به صورت تلفنی جویای احوال هرایر مگویان شدند.