استقلال در دربی به تساوی رسید تا همچنان در انتهای جدول بماند با این حال فعلا بحث برکناری منصوریان منتفی است. نباختن در دربی اما باعث نشده که مدیران باشگاه از عملکرد فنی تیم شان راضی شده باشند و همچنان معتقدند کادر فنی فعلی ضعف دارد و روی دستیاران منصوریان تاکید دارند.

 

برخی اعضای هیات مدیره اعلام کرده اند که باید این کادر فنی تقویت شود و اگر منصوریان هم بماند باید قبول کند که یک مربی جدید به کادرش اضافه شود.

 

 

اعضای هیات مدیره معتقدند استقلال باید مانند زمان مظلومی که از هنکه بهره می گرفت، یک مربی خارجی کاربلد کنار منصوریان داشته باشد.