پس از صندلی‌گذاری در طبقه دوم ورزشگاه، ظرفیت استادیوم آزادی به ۷۸ هزار نفر کاهش یافت و برای این بازی هم حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار بلیت الکترونیکی فروخته شد و باقی مانده بلیت ها روز بازی به صورت کاغذی به فروش رفت.

 

اما در کمال تعجب شاهد بودیم ورزشگاه ۷۸ هزار نفری آزادی در روز دربی پر از تماشاگر نشد و حدود ۱۵ هزار سکوی خالی در سکوهای تماشاگران استقلال در پشت دروازه ها دیده می شود.

با وجود فروش تمام بلیت های دربی این سوال ایجاد شد چطور جایگاه تماشاگران پرسپولیس پر شده و جایگاه استقلالی ها با وجود فروش تمام بلیت ها خالی مانده که دلیل  آن مشخص شد.

ظاهرا با توجه به اینکه در هنگام خرید بلیت تفکیکی در طبقه دوم بین هواداران استقلال و پرسپولیس وجود ندارد زمانی که سهمیه تماشاگران پرسپولیس با توجه به اشتیاق بیشتر هواداران این تیم به پایان رسید هواداران این تیم شروع به خریدن بلیت های باقی مانده در جایگاه های تماشاگران استقلال در طبقه دوم کرده اند و وارد ورزشگاه شده اند اما هنگام بازی به سمت سکوهای قرمز رنگ تیم خودشان رفته اند.

حتی پس از اینکه ۳۰ هزار بلیت دربی به فروش رسید خبری اعلام شد مبنی بر اینکه ۲۵ هزار نفر از خریداران بلیت هوادار پرسپولیس بوده اند و تنها ۵ هزار استقلالی بلیت خریده اند.

به همین دلیل بود که تماشاگران پرسپولیس در طبقه دوم جایگاه های مربوط به خود را پر کردند و حتی بسیاری از  آنها در راهروها و لبه های طبقه دوم به صورت ایستاده بازی را تماشا کردند اما جایگاه های تماشاگران استقلال خالی از تماشاگر بود.

واقعیت این است که استقلالی ها بلیت طبقه اول را خریداری نکرده بودند تا آن را پر کنند. شاید بسیاری از آنها احتمال می دادند که ممکن است استقلال دربی را ببازد و به همین دلیل به ورزشگاه نرفته اند. اینکه چرا سازمان لیگ اعلام کرده همه بلیت های دربی به فروش رسیده در نوع خودش عجیب است و باید مسئولان سازمان لیگ در این زمینه پاسخگو باشند.

 برخی از استقلالی ها عقیده دارند که بلیت های آنها را خریداری کرده اند تا آنها نتوانند در ورزشگاه حضور داشته باشند و از تیمشان حمایت کنند. در این باره احتمالا در روزهای آینده همه چیز مشخص خواهد شد.