پادوانی روز گذشته برای نخستین بار به تمرینات استقلال رفت. اما چیزی که درباره او خیلی جلب توجه کرد تی شرتی بود که بر تن داشت. تی شرت پادوانی عکس بسیار عجیبی داشت. اگر سوشا مکانی با لباس هایش در پرسپولیس حاشیه ساز شد پادوانی هم می تواند در استقلال با همین شیوه حاشیه سازی کند.

pdv2