علی بلوچ که فصل گذشته در تیم امید پرسپولیس عضویت داشت پس از حضور در تمرینات صبای قم و تایید صمد مرفاوی با قراردادی سه ساله به عضویت این تیم درآمد.

 

این بازیکن بلوچستانی جزء سهمیه زیر 21 ساله‌های صبا در لیگ شانزدهم محسوب می‌شود.

 

همچنین مسعود کیومرثی مهاجم نفت مسجد سلیمان با باشگاه صبای قم قراردادی به مدت یک فصل امضاء کرد که این بازیکن در فهرست سهمیه زیر 23 ساله‌های قمی‌ها است.