روزنامه گل در گفت و گو با امیر قلعه نویی سرمربی تراکتورسازی تبریز از زبان ایشان نوشته است که می توان پرسپولیس را با یک راه حل ساده برد.

5ca50277-c1da-42b5-90f7-4cd462230149