لباس های جدید المپیک بزودی آماده می شود و یک طراح حاضر شد بدون دریافت مبلغی این لباس ها را در اختیار کاروان المپیکی ایران قرار دهد.

 اما لباس های قبلی در حال حاضر اوضاع مناسبی ندارند و تصاویر ذیل نشان می دهد که بی کیفیت ها به چه سرنوشتی دچار می شوند.

 

سرنوشت لباس های بی کیفیت المپیکی ها+عکس
 
 
سرنوشت لباس های بی کیفیت المپیکی ها+عکس
 
 
سرنوشت لباس های بی کیفیت المپیکی ها+عکس