وحید حیدریه که با تصمیم برانکو در لیست خروج پرسپولیس قرار گرفته بود، امروز با حضور در باشگاه قرارداد خود را رسما فسخ کرد. در این بین گفته می شود این بازیکن بخش زیادی از طلب خود را بخشید تا بتواند از پرسپولیس جدا شود.

در این بین حیدریه سرباز است و باید فوتبالش را در تیم های نظامی ادامه بدهد.