برانکو سرانجام تصمیم نهایی اش را گرفت و بزرگترهای تیمش هم توافق کردند که کدام شان بازوبند ببندند. سید جلال حسینی که آزمایشات پزشکی نشان داده مشکلی ندارد و می تواند از سومین بازی دوستانه اوکراین تیم شان برای قرمزها بازی کند، او البته از همان بازی یک رقیب دیگر هم خواهد داشت. غیر از گولیچ استرالیایی، ماریچ هم قراردادش را تمدید کرده و در کنار جلال و محمد انصاری، گزینه های دو دفاع وسط قرمزها هستند. جلال اما به خبرورزشی گفته از بزرگترهای تیم رخصت گرفته، با عالیشاه حرف زده و او بازوبند قرمزها را روی بازو می بندد.