علی دایی اسطوره فوتبال کشورمان با انتشار پستی در اینستاگرام شخصی خود از رضائیان و طارمی دفاع کرد.در این پست آمده است :

«با هجمه به راه انداختن و بدوبیراه گفتن چیزی درست نمی شود.

 رضاییان و طارمی تصمیم گرفته اند فوتبال خود را جای دیگری دنبال کنند. در این شرایط ما نباید در فضای مجازی به آنها حمله کنیم.

پیام علی دایی در دفاع از رضائیان و طارمی

 پیام علی دایی در دفاع از رضائیان و طارمی

متاسفانه فضای مجازی در مملکت ما ابزاری شده که به جای آنکه فرهنگ غنی ایرانی را نشان دهد تمدن چند هزار ساله را به نمایش بگذارد چهره ای بد را نمایان ساخته است

این چه فضایی است که تا هستیم سلطان می شویم و وقتی که می رویم بدوبیراه نثارمان می شود

یادمان نرود که هم رضاییان و هم طارمی سرمایه های فوتبالمان هستند و درست یا غلط تصمیمی گرفتند ، اینها ملی پوش هستند پس کاری نکنیم تا وقتی برای وطن با پیراهن ایران به آزادی می آیند ، با استرس قدم به زمین بگذارند»