سرمربی تیم پرسپولیس که در نخستین نشست خبری اش درباره بازیکنان ملی پوش این تیم گفته بود باید در اردوی تمرینی پرسپولیس شرکت کنند گفت: باز هم تکرار می کنم که نمی گذارم بازیکنان تیمم به اردوی تیم ملی بروند چون از آنها خواسته بودم در تمرینات شرکت کنند.

سرمربی تیم پرسپولیس پیش از این عنوان کرده بود بازیکنان ملی پوشش باید در تمرینات گروهی تیم خودشان حضور داشته باشند ولی کی روش از آنها خواسته بود که حتما تا قبل از اردوی بعدی تیم ملی استراحت کنند.