پس از اشتباه علیفر در گزارش بازی های یورو2016 بیشتر مجریان و گزارشگران وی را مورد تمسخر قرار دادند اما برخی همکاران وی از جمله جواد خیابانی و حالا مازیار ناظمی از او حمایت کردند و به انتقاد از گزارشگرانی که علیفر را تمسخر می‌کنند، پرداختند.

مازیار ناظمی با انتشار اینستاپستی در صفحه شخصی خود  از وی حمایت کرد.

ازتو انتظار نداشتم عادل فردوسی پور