مسئولان باشگاه پرسپولیس با هماهنگی‌های انجام شده برای مربیان کروات خود منزلی تهیه کردند تا سکونت مربیان این تیم در هتل تمام شود.

مسئولان باشگاه پرسپولیس آپارتمانی را در نزدیکی ورزشگاه درفشی‌فر برای مربیان خود تهیه کردند و هر مربی در یکی از این واحدها سکونت خواهد داشت.

به همین دلیل برانکو و دستیارانش دیگر در هتل زندگی نخواهند کرد و در منزل خود سکونت خواهند داشت.