علی کریمی درگذشت حبیب محبیان را تسلیت گفت.
 
پیام جادوگر درپی درگذشت «حبیب»