بخش فارسی وزارت خارجه امریکا با انتشار متنی در توئیتر صعود تیم ملی والیبال ایران به المپیک را تبریک گفت.

 

تبریک وزارت خارجه آمریکا برای صعود والیبال ایران