دنی آلوز دنی آلوز و جوانا سانز یک سالی میشود با هم آشنا شده اند اما به نظر میرسد تصمیم گرفته اند این رابطه را جلو تر ببرند . در اوایل سال جاری میلادی بود که خبرهایی از احتمال ازدواج این دو شنیده می شد. بر اساس گزارش مجله سلام،آنها یک ماه قبل در پاریس ازدواج کردند .