لباس‌های این کارکنان و داوطلبان شامل کت، شلوار، دامن، تی‌شرت است که براساس پست سازمانی افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کارکنان بخش خدمات پزشکی پیراهن قرمز و مسئولان فنی نیز پیراهن آبی به تن خواهند کرد. همچنین اعضای تیم عملیاتی لباس زرد رنگ و کسانی که قرار است با مردم تعامل داشته باشند، پیراهن سبز می‌پوشند.

«بث لولا» مدیر برند ریو 2016 درباره این لباس‌ها گفت: طراحی این لباس‌ها منعکس کننده شخصیت کشور برزیل و مردم آن است. این لباس‌هاکه از طبیعت الهام گرفته شده، هویت بصری بازی‌ها را نیز به تصویر می‌کشد.

در مجموع قرار است 87 هزار نفر به عنوان نیروی کار حضور داشته باشند که تولید لباس‌های آنها توسط شرکت 361º انجام شده است.

رونمایی از لباس کارکنان و داوطلبان المپیک 2016 ریو + عکس