پرسپولیس

همشهری از آغاز فرآیند پیوستن مهدی طارمی به یکی از تیم های اسپانیایی خبر داده است. علیرضا اکبرپور، هرکول جیبی سال های نه چندان دور استقلال هم از اینکه مطالباتش را از این باشگاه نگرفته ناراضی است و گفته می خواهد خود را دار بزند.

خبر بد برای پرسپولیس !!+عکس