ترکیب احتمالی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های جام جهانی آمریکا مشخص شد.

 تیم ‌ملی کشتی آزاد ایران هجدهم خرداد ماه برای حضور در ر‌قا‌بت‌های جا‌م جها‌نی عازم آمریکا خواهد شد تا در این ر‌قا‌بت‌ها که در تاریخ 21 و 22 خرداد ماه برگزار می‌شود، با 16 کشتی‌گیر در هشت وزن شرکت کند.

بر این اساس تیم ‌ملی کشتی آزاد ایران با نفرات زیر عازم این ر‌قا‌بت‌ها خواهد شد.

وزن 57 کیلوگرم: رضا اطری و حسن رحیمی

وزن 61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور و بهنام احسان پور

وزن 65 کیلوگرم: سید احمد محمدی و میثم نصیری

وزن 70 کیلوگرم: مصطفی حسین‌خانی و سعید داداش‌پور

وزن 74 کیلوگرم: حسن یزدانی و علیرضا قاسمی

وزن 86 کیلوگرم: رضا بیات و میثم مصطفی جوکار (احتمال حضور علیرضا کریمی وجود دارد.)

وزن 97 کیلوگرم: امیر محمدی و عباس طحان

وزن 125 کیلوگرم: پرویز هادی و کمیل قاسمی