عکسی دیده نشده از مرحوم اولادی/عکس

عادل کلاه کج،حنیف عمران زاده،نادر احمدی،میلاد میداوودی....