رویا نونهالی بازیگر کشورمان در سال 1341 بدنیا آمده؛او همسر رامین فاروقی است.

رویا نونهالی در کنار همسر 4 سال کوچکتر از خودش + تصاویر

رامین حیدری فاروقی در سال 1345 در تهران متولد شد. پدرش افسر ارتش و مادرش معلم بود. به خاطر شغل پدر، کودکی‌اش را ناگزیر پیوسته در سفر گذراند و این سفرهای متعدد تأثیری ژرف در شکل‌گیری شخصیت وی داشتند.

حال کودکی دیر زمانی است گذشته، اما سفرها همچنان ادامه دارند، با این تفاوت که این بار فاروقی به میل خود کوله‌بار بر دوش گرفته و در کسوت مستندساز بر آن است تا از رهگذر این پوییدن‌ها جلوه‌های گوناگون فرهنگ و تمدن بشری را شفاف‌تر دیده و بهتر بشناسد.

رویا نونهالی در کنار همسر 4 سال کوچکتر از خودش + تصاویر