روز گذشته در بازی پرسپولیس و صبای قم که با پیروزی یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید سوشا مکانی با وجودی که دروازه اش بسته ماند اما خیلی مطمئن نشان نداد و حتی یک بار با گاف او نزدیک بود صبا موقعیت خطرناکی روی دروازه پرسپولیس ایجاد کند. او دیروز در یک صحنه با خشم به مدافع تیم خود نگاه کرد و از عملکرد او انتقاد کرد.
نگاه عجیب سوشا به اومانیا!