صعود یک پله ای فوتسال ایران در رده بندی جهانی
بر اساس تازه ترین رده بندی تیم های فوتسال جهان تیم ملی فوتسال کشورمان که در رده بندی قبلی در رتبه ششم جهان قرار داشت به رتبه پنجم صعود کرد و همچنان تیم اول آسیا باقی ماند.
بر اساس تازه ترین رده بندی اعلام شده از سوی سایت رده بندی جهانی فوتسال ، تیم ملی فوتسال کشورمان با کسب 1626 امتیاز به رتبه پنم جهان صعود کرد این در حالی است که در رده بندی قبلی 1612 امتیازبه دست آورده بود.
 
رده بندی تیم های فوتسال جهان به ترتیب زیر است:
 
-1اسپانیا 1948 امتیاز
 
-2 برزیل 1919امتیاز
 
-3 روسیه 1740 امتیاز
 
-4 ایتالیا 1656 امتیاز
 
- 5ایران 1626امتیاز
6- آرژانتین 1620امتیاز
 
 
-7 پرتغال 1550 امتیاز
 
-8 اوکراین 1484 امتیاز
 
-9 قزاقستان 1441 امتیاز
 
-10 جمهوری آذربایجان 1395امتیاز
11 صربستان 1394 امتیاز
12 ژاپن 1379 امتیاز
13 پاراگوئه 1376 امتیاز
14 تایلند 1361 امتیاز
همچنین رده بندی تیم های برتر قاره کهن به شرح زیر است:
 
- 1ایران 1626 امتیاز
 
- 2ژاپن 1379 امتیاز
 
-3 تایلند 1361 امتیاز
 
4 ازبکستان 1251 امتیاز
5 استرالیا 1236 امتیاز