شاهین مجیدی بازیکن تیم فوتبال استقلال اهواز با ثبت قرارداد در سازمان لیگ به تیم دسته اولی نساجی مازندران پیوست

*رضا نوروزی بازیکن تیم فوتبال سایپا تهران با ثبت قرارداد در سازمان لیگ به تیم دسته اولی پیکان تهران پیوست

*حسین مالکی بازیکن تیم فوتبال فولاد خوزستان با ثبت قرارداد در سازمان لیگ به تیم دسته اولی پیکان تهران پیوست