گرت بیل بازیکن سرشناس تیم فوتبال رئال مادرید تصریح کرد: از درخشش در بازی اخیر بسیار خوشحالم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد اما این موضوعات دلیل کافی برای ماندنم در رئال مادرید نیست، درست است که زیدان با آمدنش اشتباهات مربی قبلی را جبران می‌کند اما من در سن و وضعیتی نیستم که صبور باشم و برای رسیدن رئال مادرید به روزهای خوبش منتظر بمانم.

بیل افزود: هدف اصلی من ماندن در رئال مادریدی است که مرا بخواهد و خواستنش را در عمل نشان دهد. اگر قرار باشد مدام در سایه باشم و بازیکنی به من پاس ندهد موقعیتم در تیم ملی کشورم به خطر خواهد افتاد.