مهرداد کفشگری یکی از بازیکنانی است که امسال کمتر فرصت بازی پیدا کرده و گویا برانکو اعتقاد زیادی به این بازیکن ندارد. کفشگری که مدعی است از تیمهای زیادی پیشنهاد دارد اگر چه هفته قبل در مصاحبه ای اعلام کرد که در نیم فصل دوم در پرسپولیس خواهد ماند اما گویا بدش نمی آید که از پرسپولیس جدا شود به خصوص آنکه گفته می شود ذوب آهن این بازیکن را می خواهد.

با این همه پرسپولیسی ها هنوز با جدایی هافبکشان موافقت نکرده اند و معلوم نیست کفشگری فرصت کار کردن با یحیی گل محمدی را پیدا می کند یا نه.