پتر چک، دروازه بان آرسنال، فاش کرد که برای اطمینان از اینکه مدافعان تیمش صحبت هایش را متوجه ‏می شوند، در طول بازی ها به سه زبان مختلف صحبت می کند.‏

خط دفاعی آرسنال از بازیکنانی با چند ملیت مختلف از جمله اسپانیا، آلمان و ‏فرانسه تشکیل شده است و پتر که به تازگی رکورد کلین شیت در رقابت های لیگ برتر را شکست، تایید ‏کرد که با هر کدام از این بازیکنان با زبان مادری شان صحبت می کند.‏

او به خبرنگاران گفت:" با هکتور بیرین و ناچو مونرئال به اسپانیایی صحبت می کنم، با کوشیلنی به ‏فرانسه و با مرتساکر به انگلیسی.‏

گاهی بازیکنان خارجی نمی دانند چه می گویید. به همین دلیل ساده تر است که به زبان خودشان صحبت ‏کنید تا آن را بفهمند. این اتفاق می تواند رخ بدهد. ‏

باید در کارتان ثبات داشته باشید و در عملکردتان زیرا در این غیر این صورت نمی توانید به اندازه ای ‏که می خواهید بازی کنید. وقتی کمتر هم بازی کنید، کمتر شانس کلین شیت خواهید داشت."‏