بهرام افشارزاده در مورد جلسه روز گذشته مدیران لیگ برتری با مسئولان فدراسیون و سجادی معاون وزیر ورزش بابت داوری ها در لیگ برتر اظهار داشت: به نظر من جلسه خوبی بود. در این زمینه آسیب شناسی خوبی شد. باید این جلسات بیشتر باشد تا مشکلات داوری برطرف شود. مدیران حرف های خود را مطرح کردند.

وی در این خصوص که ظاهرا این جلسه به گله گذاری گذشته است گفت: نه بحثگلایه ای نبود. به نظر من کاش برخی داوران هم در این جلسه بودند تا حرف های مدیران را می شنیدند و خودشان هم اگر حرفی داشتند می گفتند. به هر حال آنها هم از طرف مدیران و مردم تحت فشار هستند. من خودم معتقدم این همه فشار هر داوری را تحت تاثیر قرار می دهد. داور باید به خودباوری برسد.

افشارزاده در ارتباط با اینکه روز گذشته جلسه ای با مدیربرنامه های کرار داشته گفت: این جلسه نتیجه خاصی نداشت و من حرفم در مورد کرار همان جدایی است و اصلا هم تصمیمم در مورد این بازیکن تغییر نکرده است. تا ۴۸ ساعت آینده وضعیت او روشن می شود و قطعا از جمع ما جدا خواهد شد. این قدر این کرار را بزرگ نکنیم و این اشتباه از سوی همه ما بوده که این قدر به بحثاو می پردازیم.

وی در پاسخ به این سوال که جای کرار بازیکن گرفته می شود یا خیر گفت: قطعا یک بازیکن می گیریم اما هنوز مظلومی درخواستی به باشگاه نداشته است.