مهدی تاج در گفت و گو با رادیو ورزش در مورد نیاز فوتبال ایران برای حمایت از تیم المپیک گفت: با ارزیابی مثبت و با کمک مدیران باشگاه و سرمربیان و اهالی رسانه توانستیم لیگ را جوان کنیم. لیگ سطح گسترده ای دارد و وقتی لیگ جوان شد تیم ملی بزرگسال بهترین بهره برداری را در همین بازی با ترکمنستان کرد و در تیم امید هم جدالی بر سر دو سه بازیکن نداریم که در تیم امید یا تیم ملی باشد. سطح فراوانی بازیکنان در لیگ زیاد است و همه سرمربیان باشگاه ها از بازیکنان جوان استفاده کردند و تیم امید به راحتی از بازیکنان لیگ استفاده می کند. جوانان هم فهمیده اند که اگر خوب بازی کنند در تیم امید و ملی می توانند حضور داشته باشند.

وی در مورد مهم ترین نیاز تیم امید گفت: پشتیبانی خوب و مناسب. اگر همه چیز خوب باشد و بازیکن و مدیر و برنامه خوب باشد مشکلی پیش نمی آید اما اگر حمایت نباشد در آنصورت ممکن است مشکل پیش بیاید.

رئیس سازمان لیگ در مورد انتظار مربیان باشگاهی در مورد دیده شدن در برنامه های ملی و لیگ گفت: ما برنامه ای که با کی روش و خاکپور و کاشانی داشتیم را ابتدا برای باشگاه ها ارسال کردم تا آنها در موردش نظر بدهند و نمی توانستیم ۱۶ سرمربی را در یک جلسه کنار هم قرار بدهیم بلکه ما برنامه شسته رفته را بدون نهایی و تصویب شدن برای باشگاه ها و سرمربیان فرستادیم تا آنها نظر بدهند و مدل موفق ما اینگونه بود اما شاید سال آینده چنین کاری کنیم که شما می گویید. اگر برخی اوقات حرف هایی می زنند اکنون دیگر مجال تغییر برنامه نیست و کاش مربیان در ابتدای لیگ نظراتشان را می گفتند و می توانیم نظرات را برای فصل آینده هم مکتوب بگیریم و هم جلسه حضوری داشته باشیم با سرمربیان.

تاج در مورد اینکه بهتر نیست جلسه ای با حضور سرمربی تیم ملی و سرمربیان تیم های باشگاه انجام شود گفت: حتما این کار را می کنیم و امروز هم مدیران باشگاه ها در جلسه ای با حضور دکتر سجادی معاون وزیر ورزش در مورد مسایل داوری و مسایل دیگر صحبت می کنند و سال آینده هم سرمربیان باشگاهی را حضوری می خواهیم تا نقطه نظراتشان را بشنویم.