وکیل بنزما شبکه «Erope۱» فرانسه را در دست بردن و تغییر محتوی مکالمه صورت گرفته میان مهاجم رئال‌مادرید و دوستش در مورد انتشار یک فیلم خصوصی از متئو والبوئنا متهم و اعلام کرد که از این شبکه به جرم انتشار اسناد محرمانه قضایی شکایت خواهد کرد.

روز گذشته(سه‌شنبه) بود که شبکه Europe۱ بخشی از محتوای مکالمه بنزما و دوستش در مورد اخاذی از متئو والبوئنا برای انتشار یک فیلم خصوصی از هافبک لیون منتشر کرد که نشان می‌داد بنزما در این ماجرا شریک جرم بوده و تلاش داشته والبوئنا را تهدید کند. اکنون سیلوین کورمیر وکیل بنزما، مدعی شده که متن انتشار از مهاجم پیشین لیون یافته جعلی است.

او گفت: پایان مکالمه او بسیار واضح است ضمن اینکه بنزما بهترین توصیه ممکن را به والبوئنا کرده و به او گفته است که به باج‌گیرها پولی ندهد.

ادعای وکیل بنزما در مورد توصیه این بازیکن ملی‌پوش به والبوئنا برای نپرداختن هیچ پولی به کسانی که قصد اخاذی از وی داشته‌اند در حالی است که شبکه Europe۱ مدعی شده بنزما خودش آن کسی است که به والبوئنا توصیه می‌کند برای حفظ آبرویش با باج‌گیرها همکاری کند.