به گزارش ملت ایران به نقل از گل – دو روز پیش امیر عابدینی در گفت و گویی کوتاه اعلام کرده بود پرسپولیس بر عکس استقلال نتوانسته مربیان بزرگ و قابلی تربیت کند. حسین عبدی که خود سابقه همکاری با عابدینی دارد و بالاترین مدارک مربیگری را در انگلیس به دست آورده در این خصوص می گوید: «خب ایشان از نگاه خودشان این صحبت را انجام داده و این نظر نمی تواند نص صریح باشد یا واقعیت همین باشد.»

وی ادامه می دهد: «نظر شخصی ایشان برای خودشان و همه محترم است اما پرسپولیس هم مربی خوب داشته هم بازیکن خوب و هم مدیرعامل خوب منتهی مشکل این است که هیچکس دیگری را قبول ندارد.»

عبدی می گوید: «چه در دوره مدیریت ایشان و چه در مدیریت های بعدی نقاط ضعف زیادی در باشگاه وجود داشته پس همه می تواند بگویند چرا پرسپولیس مدیر خوبی نداشته؟»

وی ادامه می دهد: «باید پرسید آیا زمینه لازم برای ایفای نقش مربیان پرسپولیسی در این تیم بوده یا نه و انتخاب ها بر اساس اصول و منطق صورت گرفته که بخواهیم چنین انتظاری د اشته باشیم یا نه؟»

عبدی می گوید: «اگر بر اساس لیاقت بخواهیم انتخاب کنیم حتما مربیان بزرگی در پرسپولیس داریم اما در انتصاب ها و تصمیم گیری مدیران سلایق شخصی اجازه نداد تا این مربیان به پرسپولیس کمک کنند.»