شماره ۱۰ گلزن استقلال و داستان جدایی او از استقلال مهمترین خبر این روزهای استقلال است. شهباززاده که به دلیل مشکلات مالی بارها به مسئولین استقلال شکایت کرده است با توجه به نمایشهای چشمگیرش در فصل گذشته چند پیشنهاد خارجی را در جیب خود می بیند و شاید همزمانی این موضوع و مشکلات مالی استقلالی ها باعثشده است تا جدایی وی از استقلال تبدیل به سوژه اول رسانه ها شده است.

اما در این میان شنیده ها حاکی از این است شهباززاده به هیچ عنوان تصمیمی برای جدایی از استقلال ندارد و تصمیمی برای ترک این تیم نگرفته است. شهباززاده به خوبی می داند برای به دست آوردن جایگاهی مشابه آنچه اکنون در استقلال دارد کار بسیار سختی پیش روی خواهد داشت و فعلا قصد ندارد دست به چنین ریسکی بزند.