محسن بنگر یکی از بازیکنان پرسپولیس است که به یاد هادی نوروزی شماره ۲۴ را روی دستش خالکوبی کرده است. مدافع قرمزها در واکنش به این اتفاق می گوید: «فقط به خاطر هادی این کار را کردم. برای آنکه یاد رفیقی مثل او همیشه و تا اخر عمر با من باشد. عاشق هادی هستم و هیچوقت فراموشش نکرده ام. شماره ۲۴ همیشه همراه من هست.»

البته این موضوع انتقادهایی را در پی داشته و عده ای اعتقاد دارند خالکوبی راه درستی برای زنده نگه داشتن یاد هادی نوروزی نیست.