ازحادم جمعیت در کپورچال بسیار زیاد است و برخی افراد که روی دیوار رفته بودند، باعثشد تا این دیوار فرو بریزد.

تعدادی از مردم که زیر این دیوار بودند، آسیب دیدند اما کسی دچار آسیب دیدگی جدی نشد.

*پدر هادی نوروزی شخصا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس را به صرف ناهار در منزل مرحوم هادی نوروزی دعوت کرد.

*به دلیل ازدحام جمعیت کاروان تیم پرسپولیس روستای کپورچال را به قصد صرف ناهار ترک کرده تا پس از تخلیه جمعیت از محل خاکسپاری بر مزار کاپیتان فقید تیم شان حضور پیدا کنند.