پس از اینکه تابستان امسال، والدس نتوانست تیمی برای خود پیدا کند و در روزهای پایانی نقل و انتقالات، پیوستنش به بشیکتاش ترکیه نیز منتفی شد، پیش بینی می شد که اوضاع برایش در یونایتد بدتر از همیشه شود. وقتی تمرینات پیش فصل یونایتد شروع شد، فان خال او را به تیم دوم باشگاه تبعید کرد و والدس اجازه نداشت با تیم اول تمرین کند.

امروز میرور ادعا کرد که فان خال با وضع قانونی جدید برای والدس، به اطلاع وی رسانده است که وقتی تیم اول باشگاه در کمپ کرینگتون حضور دارد، او حتی حق ورود به این مکان را نیز ندارد. طبق همین قانون، والدس حق ندارد در مجموعه ورزشی یونایتد، با هم تیمی هایش ملاقات کرده و حتی به تنهایی مشغول تمرین شود!