گزارش بازی

ملت ایران: در ست نخست، این کانادا بود که در ابتدا در بازی پیش افتاد اما ایران رفته رفته امتیازات از دست رفته را جبران کرد و توانست، در وقت استراحت فنی اول، در بازی پیش بیافتد. اما پس از وقت استراحت فنی اول، شرایط بازی تغییر کرد و کانادا در بازی پیش افتاد و پس از وقت استراحت فنی دوم، حتی توانست اختلاف را به ۴ امتیاز نیز برساند. در ادامه ایران کمی امتیازات عقب افتاده را جبران کرد و حساب کار ۲۴ بر ۲۳ شد تا در نهایت کانادا با کسب یک امتیاز دیگر، با حساب ۲۵ بر ۲۳ در این ست پیروز شده و اولین ست به نام نماینده قاره آمریکا لقب گیرد.

ست دوم، با دو سرویس پیاپی از سعید معروف و تبدیل به امتیاز شدن هر دو همراه بود اما رفته رفته باز هم این کانادا بود که بر بازی تسلط یافت و در پایان وقت استراحت فنی اول، این کانادا بود که اختلافی یک امتیازی با ایران داشت. در ادامه، این کانادا بود که در بازی پیش بود و با دریافت های بد تیم ملی ایران، اختلاف امتیازی را نیز بیشتر می کرد تا در وقت استراحت فنی دوم نیز کانادا تیم برتر میدان باشد. در ادامه ایران در بازی برتری یافت اما با چند اشتباه بازی ۲۴ بر ۲۴ شد و در ادامه، در یک ماراتن سخت، این کانادا بود که ۲۹ بر ۲۷ در این ست نیز پیروز شد تا دو ست پیش بیافتد.

درست سوم، کانادا از همان ابتدا در بازی برتری یافت و حتی وارد شدن عبادی پور و دو امتیاز معروف و عبادی پور نیز نتوانست ایران را به بازی برگرداند تا در وقت استراحت فنی اول، کانادا بر بازی پیروز باشد. در ادامه نیز پیروزی کانادا در این بازی حفظ شد و حتی این تیم اختلاف را در مقاطعی به ۵ امتیاز رساند اما شاگردان کواچ موفق شدند که این بازی را برگردانند تا حساب کار در امتیاز ۲۴ برابر شود. در ادامه، ایران دو امتیاز بعدی را از دست داده و ۲۶ بر ۲۴ این بازی را واگذار کرد.