پس از مراجعت اعضای تیم ملی از ورزشگاه شهر بنگلور به هتل فورچون، ملی پوشان با هدیه سرآشپز هتل روبرو شدند. این سرآشپز یک کیک بزرگ را تهیه کرده و روی آن نوشته بود: «تبریک به تیم ایران.»

بدین ترتیب خاطره خوبی از حضور در هند برای کاروان تیم ملی فوتبال کشورمان باقی ماند.