خداداد عزیزی «تمام قد» درگیری با فرهاد مجیدی را تکذیب کرده و مدعی شده تمام شایعاتی که درباره جر و بحثشدید او و فرهاد به گوش می‌رسد، ساخته ذهن خیالبافان است اما با این وجود، کم نیستند بازیکنانی که آن روز در رختکن تیم ستاره‌ها بودند و به شرط افشا شدن نامشان ادعا می‌کنند بین خداداد و فرهاد بگومگوی شدیدی درگرفت و در این بین اگر دخالت چند ستاره نبود، کار به جای باریک می‌کشید.

دیروز اما در فضای مجازی شایعه‌ای پیچید مبنی بر اینکه چند نفر علیه مجیدی توطئه کرده بودند او را در جریان بازی خراب کنند.

شایعه شده از همان روزی که فرهاد در تمرین ستاره‌ها شرکت نکرد و تلفنی به پروین گفت صبح روز جمعه به تهران می‌رسم و فقط می‌توانم روز بازی در خدمت شما باشم، در جریان آخرین تمرین ستاره‌ها چند همبازی مجیدی با هم قرار گذاشتند حضور در بازی ستاره‌ها را از دماغ فرهاد دربیاورند. آنها می‌خواستند پایان بازی سر به سر فرهاد بگذارند اما وقتی دیدند فرهاد بین دو نیمه پیراهن خود را درآورده و به یک توپ‌جمع‌کن بخشیده، همان بین دو نیمه به فرهاد توپیدند البته یکی دیگر از دلایل دلخوری این ستاره‌ها از مجیدی این بود که فرهاد قبل از بازی گفت من باید بین دو نیمه بروم و از پروین خواست او را نیمه اول به میدان بفرستد. این روایت با روایتی که در فضای مجازی پیچیده جور درنمی‌آید. یعنی اگر مجیدی قبل از بازی گفته باشد بین دو نیمه می‌روم، دیگر این حرف که ستاره‌ها ناگهان فهمیدند فرهاد پیراهن خود را بخشیده و نمی‌خواهد نیمه دوم بازی کند، غیرمنطقی است. با این همه شایعه شده ۷ بازیکن تیم ستاره‌ها با هم قرار گذاشته بودند مجیدی را خراب کنند و وقتی خداداد در رختکن به او توپید، بعد از رفتن فرهاد، به عزیزی گفتند دمت گرم، حقش بود!