ملت ایران: انتخاب سرمربی پرسپولیس داستانی است که گویا در ابتدا و شاید میانه ی هر فصل باید شاهد آن باشیم و غربال نام های ریز و درشت نیز عاملی است تا شاید مسئولان را به امروز و فردا کردن برای معرفی نام سرمربی وادار می کند. در این میان بازار شایعات پر مشغله تر از همیشه کار خود را دنبال می کند.
در شرایطی که روز گذشته بهرام شفیع، مجری برنامه ی ورزش و مردم در میان رازنگه داری سردار رویانیان نام سرمربی احتمالی پرسپولیس را فاش کرد و از منصور ابرهیم زاده به عنوان سرمربی آینده ی پرسپولیس یاد کرد، ابراهیم زاده ای که گویا انتخاب سردار بوده است و رویانیان فقط برای معرفی او در انتظار نظر هیئت مدیره مانده است، امروز شنیده ها خبر از آن می دهد که محمد مایلی کهن گزینه ی انتصاب شده(!) برای سرمربیگری پرسپولیس است و این دست و آن دست کردن مسئولان این تیم برای معرفی مایلی کهن، صرفا یک شوی تبلیغاتی است تا به نوعی وزن آرا را به سمت این مربی نشان دهند.
این شایعات از افراد نزدیک به باشگاه پرسپولیس به گوش می رسد و گویا در پایان امشب باید فقط در انتظار شنیدن نام مایلی کهن از زبان سردار باشیم و تقریبا به منصور ابراهیم زاده نیز همچون حمید درخشان شانسی برای نشستن بر روی نیمکت پرسپولیس داده نشده است!